ANCIENT SECRETS

ANCIENT SECRETS OF A MASTER HEALER, DUTCH TRANSLATION!

OUDE GEHEIMEN VAN EEN MEESTER-GENEZER, NEDERLANDSE VERTALING!

Opwindend nieuws, lieve mensen!

De langverwachte Nederlandse vertaling van het levensveranderende boek ‘Ancient Secrets of a Master Healer’ is nu beschikbaar op Amazon Kindle en Paperback Edition!

En dat niet alleen, we vertalen ook de gratis video’s over het bonushoofdstuk, zodat de Nederlandse ondertiteling zeer binnenkort beschikbaar zal zijn! Om op de hoogte te blijven wanneer we de video’s vertalen, vul je hieronder je gegevens in en we sturen je meldingen zodat je van de vertaalde video’s kunt genieten zodra ze beschikbaar zijn!

Exciting news, dear ones!

The long awaited Dutch translation of the life changing book, “Ancient Secrets of a Master Healer” is now available on Amazon Kindle and Paperback Edition!

And not only that, but we are also translating the free bonus chapter videos so that Dutch subtitles will be available very soon! To stay updated on when we translate the videos, put in your information below and we will send you notifications so you can enjoy the translated videos as soon as they are available!

Voer je gegevens in om op de hoogte te blijven, aangezien de gratis bonus van de video’s per hoofdstuk voor het boek Ancient Secrets of a Master Healer worden vertaald met Nederlandse ondertiteling!

Voer je gegevens in om op de hoogte te blijven, aangezien de gratis bonus van de video's per hoofdstuk voor het boek Ancient Secrets of a Master Healer worden vertaald met Nederlandse ondertiteling!


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Ancient Secrets Foundation, 1240 Lavon Circle, Millcreek, UT, 84106. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Door dit formulier in te dienen, stemt u ermee in marketing-e-mails te ontvangen van: Ancient Secrets Foundation, 1240 Lavon Circle, Millcreek, UT, 84106. U kunt uw toestemming om e-mails te ontvangen op elk moment intrekken door gebruik te maken van de Unsubscribe®-link die u onderaan elke e-mail vindt. E-mails worden beheerd door Constant Contact.